ВНИМАНИЕ!

Для формирования Заявок на ЭЦП версия "M.E.doc" должна быть

не ниже 10.00.219

Изменились требования по заполнению заявок на сертификаты от 04.01.2014года.

Примеры правильно заполненых заявок на сертификаты ЭЦП:

 • Юридическое лицо

  • Физическое лицо-предприниматель

 


(для ФЛП без печати)

 

 • Физическое лицо

 

Формирование заявки на получение сертификатов открытых ключей происходит на основании самостоятельно сгенерированных заявок и личных секретных ключей руководителей и учреждения (аналог печати), а также лица, которое будет подписывать налоговые накладные и Приложение № 2 к налоговой накладной.

Секретные ключи не подаются в сертификационный центр, они хранятся у должностного лица. В УСЦ предоставляются сформированные в программном комплексе файлы заявок на бумажном и  электронном носителе. На основании заявок будут сформированы соответствующие сертификаты ЭЦП.

Крок 1

Створення заявки на отримання сертифікату

Важливо! Заявки на формування посилених сертифікатів підписувачів ЕЦП створюються на підставі даних, внесених у картку підприємства.
Перед початком формування заявок на отримання сертифікатів переконайтесь, що картка підприємства заповнена в повному обсязі.

1. Для створення заявки на сертифікат скористайтесь одним із наступних способів:

 • на панелі інструментів натисніть кнопку Сформувати заявки;
 • виберіть команду Файл/Сформувати заявки;
 • у контекстному меню оберіть команду Сформувати заявки;
 • натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I.

2. Відкриється вікно Формування заявок на сертифікат в АЦСК «УКРАЇНА». Уважно прочитайте угоду про відповідальність за збереження секретних ключів та погодьтесь з умовами угоди.

3. Вкажіть прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка уповноважена отримати сертифікати для установи та її контактний телефон. Це може бути будь-яка особа, до якої можна звернутись в разі виникнення питань, пов'язаних з ЕЦП. Ці відомості автоматично додадуться в поля електронної заявки на отримання сертифікатів.

В полі "Парольний діалог" необхідно вказати будь-яке слово чи словосполучення, яке слугує підтвердженням в разі, якщо потрібно відкликати або заблокувати даний сертифікат.

Далі слід вказати, які саме заявки формувати: на отримання ЕЦП печатки установи, керівника, бухгалтера, співробітника або фізичної особи. Встановіть галочку напроти потрібної заявки і натисніть Створити.

Примітка:

ЕЦП співробітника - надає право певному співробітнику підприємства (окрім керівника та бухгалтера) підписувати Податкові накладні та Додаток № 2 до податкової накладної

4. Створились (з`явились записи сформованих заявок у таблиці на закладці Заявки на сертифікат) та автоматично відкрились в окремих закладках всі вказані в попередньому кроці заявки.

Більшість полів заявок заповнюються автоматично даними із картки підприємства. Якщо у картці підприємства відсутні дані, що являються необхідним мінімумом для заявки, заповніть їх вручну.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.

Пояснення до заповнення деяких полів Заявки:

 • При генерації Заявки наступні поля заповнюються автоматично ПРІЗВИЩЕМ ТА ІНІЦІАЛАМИ даними з картки підприємства:

поле 1.1 "Ім'я підписувача (назва юридичної особи або ФОП для печатки або прізвище та ініціали для підпису фізичної особи)":

— для юр. особи - в заявці на підпис директора, підпис бухгалтера або підпис співробітника ;

— для ФОП - в заявці на підпис директора або на підпис бухгалтера;

— для фіз. особи - в заявці на підпис фізичної особи.

поле 1.5 «Назва організації (або прізвище та ініціали ФОП)»:

— для ФОП – в заявці на печатку, на підпис директора або на підпис бухгалтера.

Зверніть увагу! Якщо в картці підприємства в полях «ПІБ керівника» та «ПІБ бухгалтера» 2 слова (прізвище та ім’я; ім’я та по-батькові), або більше 3, поле в Заявці на сертифікат автоматично не заповниться.

 • Для ФОП в Заявці на підпис директора поле 1.4 «Посада» не заповнюється. Поле заповнюється тільки для адвокатів та приватних нотаріусів.
 • Якщо у полі 1.8 "Місто" вказано "Київ" або "Севастополь", поле 1.7 "Область" не заповнюється.
 • Якщо у полі 3.1 "Надаю згоду на публікацію" вказано "Так", сертифікат ЕЦП буде опублікований на сайті АЦСК «УКРАЇНА» http://uakey.com.ua/, де його можна отримати, якщо "Ні" - сертифікат надається особисто відповідальною  особою у сертифікаційному центрі.

5. На панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Перевірте заявку.

Перевіряється наявність заповнення обов’язкових полів у заявці і у випадку відсутності обов’язкових даних, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно заповнити.

Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

6. Збережіть заявку, натиснувши кнопку або комбінацію клавіш Ctrl+S.

Наверх

Крок 2

Генерація файлу заявки на отримання сертифікату для надання в АЦСК «УКРАЇНА»

1. Файл заявки на отримання сертифікатів, що надається в сертифікаційний центр, можна згенерувати:

 • безпосередньо із бланку заявки;
 • з таблиці заявок.

1.1. Для того, щоб згенерувати заявку на отримання сертифікатів із бланку, на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Згенеруйте заявку і секретний ключ.

Бланк заявки, на підставі якого генеруються файл заявки, має бути перевіреним та збереженим.

1.2. У таблиці виберіть потрібну заявку (або декілька заявок) та натисніть на панелі інструментів кнопку Згенерувати заявки.

Примітка:

Якщо для генерації Ви обрали в таблиці кілька заявок, наступні дії по заповненню форми генерації потрібно буде зробити для кожної заявки окремо.

2. Відкриється вікно генерації файлу заявки та секретного ключа.

У відповідні поля введіть пароль та повторіть його для підтвердження правильності введення.

Пароль представляє собою послідовність знаків, які використовуються при підписанні документів. Пароль дозволяє бути впевненим, що ніхто не зможе скористатись Вашим ЕЦП.

Пароль повинен складатись мінімум з 3, максимум з 64 символів.
Пароль може складатися з будь-яких комбінацій букв, цифр, інших символів (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /).
В паролі враховується регістр.

Щоб забезпечити безпеку Вашого цифрового підпису, рекомендується завжди використовувати надійні паролі.

Поради щодо створення надійних паролів

Пароль повинен відповідати трьом основним вимогам:

— відомий тільки вам;

— легко запам'ятовується;

— його складно підібрати.

 • Складайте пароль як мінімум з восьми знаків.
 • Не використовуйте в якості пароля загальновідомі дані - ім'я, день народження, номер паспорта або назви компанії.
 • Використовуйте в паролі одночасно великі та маленькі літери, цифри та символи.

 

Ніколи і ні за яких обставин нікому не повідомляйте свій пароль! Якщо все ж таки потрібно записати пароль, щоб не забути, переконайтесь, що він зберігається в надійному місці.

3. Оберіть спосіб, яким Ви збираєтесь зберегти файли секретних ключів та заявок з метою особисто надати заявки на отримання сертифікатів до сертифікаційного центру:

 • записати на оптичний диск - згенеровані секретні ключі записуються на оптичний диск, а файли заявок зберігаються до вказаного каталогу. Даний варіант радимо використовувати, якщо секретні ключі генеруються на чужому комп'ютері. При записі ключів одразу на диск досягається максимальна їх захищеність, тобто виключається можливість відновлення видалених файлів.
 • зберегти на диск - до вказаного каталогу зберігаються, як файли секретних ключів, так і файли заявок.

Користувач програмного комплексу "M.E.DOC" не може самостійно відправити заявку на отримання сертифікату електронною поштою. Для відправлення заявки електронною поштою необхідний електронний підпис адміністратора реєстрації (вповноваженого співробітника сертифікаційного центру). За додатковими поясненнями та подальшого надання допомоги зверніться до представника сертифікаційного центру.

4. Далі вкажіть шлях до каталогу для збереження файлів заявки та секретного ключа.

Підтвердьте вибір, натиснувши кнопку Ok.

Примітка:

Якщо у програмі ведеться звітність декількох установ, рекомендується в указаному каталозі створити папки для кожної установи, що містять у назві код ЄДРПОУ.

Можна також записати ключі всіх установ в один каталог, але додатково подбати про захист інформації. Відповідальність за збереження інформації в обох випадках покладається на заявника.
Таким чином, якщо в програмі ведеться звітність декількох установ, при переході до іншої установи, не потрібно кожного разу обирати каталог з секретними ключами.

Якщо Ви обрали запис секретних ключів на оптичний диск

Після того, як Ви обрали "Записати на оптичний диск" та натиснули кнопку "ОК", система розпочне пошук оптичного приводу для запису дисків, а також наявного в ньому оптичного диску. Відкриється вікно Запис на оптичний диск, містить інформацію про доступний пристрій та інформацію про диск.

Натисніть ОК для того, щоб розпочати запис на диск.

Результатом буде записаний на оптичний диск секретний ключ та створений файл заявки, збережений за вказаним шляхом, про що система сповістить користувача.

Після закінчення запису, диск автоматично витягується із приводу.

Під час запису диск не фіналізується. При повторному запису дані з диску не видаляються, а дозаписуються.

Якщо у Вас Windows XP

В операційній системі Windows XP можуть бути відсутні необхідні для виконання запису бібліотеки.

Порада: в разі отримання попередження про відсутність бібліотек зверніться до вашого системного адміністратора.

Натисніть ТАК для переходу за посиланням http://support.microsoft.com/kb/932716 та виконайте вказані на сайті настанови.

Після встановлення компонентів виконайте запис на оптичний диск.

 

 

 

5. Результатом генерації буде створення файлів заявки та секретного ключа і збереження їх за вказаним шляхом, про що система оповістить користувача.

Розширення в назвах файлів особистих ключів, заявок та сертифікатів мають спеціальне призначення і змінювати їх не можна.

Нижче наведені формати розширень файлів та пояснення до них:

*.zs2 особистий (секретний) ключ цифрового підпису в АЦСК «УКРАЇНА».
Файли з таким розширенням до сертифікаційного центру не надаються, вони зберігаються безпосередньо у посадової особи. Потрібно додатково подбати про захист цієї інформації.
Відповідальність за збереження секретних ключів та паролів до них покладається на заявника;

*.рск – файл, який містить електронну заявку на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП в АЦСК «УКРАЇНА». Файли з таким розширенням надаються до сертифікаційного центру на зовнішньому електронному  носії.
Заявку на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП  потрібно роздрукувати, підписати та поставити мокру печатку установи.

Важливо! Роздрукувати заявку на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП можна тільки після генерації секретного ключа.

me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
me-doc.dp.ua
Баннер